Diensten

Schrijven

Greetje Schrijft verzorgt teksten voor websites, brochures, nieuwsbrieven, advertenties en personeelsbladen. Ook maak ik persoonlijke profielen aan de hand van interviews en schrijf ik verhalende artikelen, essays en columns.

greetjeschrijftopmerkzaam

 Redigeren

Greetje Schrijft redigeert teksten die in concept klaar zijn, maar op tekstueel vlak nog verbetering behoeven. Tijdens een redigeerronde herschrijf ik de tekst tot een foutloos, samenhangend en prettig leesbaar geheel. Hierbij pas ik zo nodig de structuur van de tekst aan om de leesbaarheid te vergroten.

Corrigeren

Greetje Schrijft corrigeert teksten die bijna gereed zijn om af te drukken of op het web te plaatsen. De laatste, belangrijkste stap is de correctieronde. Daarbij blijft uw tekst zo veel mogelijk hetzelfde en verbeter ik alleen eventuele spel-, interpunctie- en stijlfouten.